Dz 14,24

DZIAŁALNOŚĆ ŚW. BARNABY I ŚW. PAWŁA
Uzdrowienie kaleki w Listrze. Derbe. Droga powrotna
14 24 Potem przeszli przez Pizydię i przybyli do Pamfilii.


Zobacz rozdział