Dz 15,14

TAK ZWANY SOBÓR JEROZOLIMSKI
Mowa św. Jakuba
15 14 Szymon opowiedział, jak Bóg raczył wybrać sobie lud spośród pogan.


Zobacz rozdział