Dz 16,31

DZIAŁALNOŚĆ ŚW. PAWŁA
DRUGA WYPRAWA MISYJNA
Cudowne uwolnienie z więzienia
16 31 «Uwierz w Pana Jezusa - odpowiedzieli mu - a zbawisz siebie i swój dom».


Zobacz rozdział