Dz 16,6-8

DZIAŁALNOŚĆ ŚW. PAWŁA
DRUGA WYPRAWA MISYJNA
Poprzez Azję Mniejszą
16 6 Przeszli Frygię i krainę galacką, ponieważ Duch Święty zabronił im głosić słowo w Azji. 7 Przybywszy do Myzji, próbowali przejść do Bitynii*, ale Duch Jezusa nie pozwolił im, 8 przeszli więc Myzję i zeszli do Troady*.


Przypisy

16,7 - Część Azji Mniejszej, przylegająca do morza Marmara.
16,8 - Port na tej samej równinie, na której stała niegdyś homerycka Troja.

Zobacz rozdział