Dz 2,47

PROLOG
Życie pierwotnego Kościoła*
2 47 Wielbili Boga, a cały lud odnosił się do nich życzliwie. Pan zaś przymnażał im codziennie tych, którzy dostępowali zbawienia.


Przypisy

2,42 - Summarium - zob. Wstęp.

Zobacz rozdział