Dz 2,5

PROLOG
Zesłanie Ducha Świętego
2 5 Przebywali wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem.


Zobacz rozdział