Dz 20,7

DZIAŁALNOŚĆ ŚW. PAWŁA
TRZECIA WYPRAWA MISYJNA
Cud w Troadzie
20 7 W pierwszym dniu po szabacie, kiedy zebraliśmy się na łamanie chleba*, Paweł, który nazajutrz zamierzał odjechać, przemawiał do nich i przedłużył mowę aż do północy.


Przypisy

20,7 - Czyli sprawowanie Eucharystii.

Zobacz rozdział