Dz 24,5

DZIAŁALNOŚĆ ŚW. PAWŁA
KONIEC DZIAŁALNOŚCI - UWIĘZIENIE
Przed sądem prokuratora Feliksa
24 5 Stwierdziliśmy, że człowiek ten jest przywódcą sekty nazarejczyków*, szerzy zarazę i wzbudza niepokoje wśród wszystkich Żydów na świecie.


Przypisy

24,5 - Znamienne określenie dla chrześcijan.

Zobacz rozdział