Dz 3,14

PROLOG
Druga mowa św. Piotra
3 14 Zaparliście się Świętego i Sprawiedliwego, a wyprosiliście ułaskawienie dla zabójcy.


Zobacz rozdział