Dz 3,19

PROLOG
Druga mowa św. Piotra
3 19 Pokutujcie więc i nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały zgładzone,


Zobacz rozdział