Dz 3,22

PROLOG
Druga mowa św. Piotra
3 22 Powiedział przecież Mojżesz*: Proroka jak ja wzbudzi wam Pan, Bóg nasz, spośród braci waszych. Słuchajcie Go we wszystkim, co wam powie.


Przypisy

3,22 - Pwt 18,15.19; Kpł 23,29.

Zobacz rozdział