Dz 4,28

PROLOG
Modlitwa Kościoła wśród prześladowań
4 28 aby uczynić to, co ręka Twoja i myśl zamierzyły.


Zobacz rozdział