Dz 5,19

PROLOG
Sanhedryn przeciw Apostołom
5 19 Ale w nocy anioł Pański otworzył bramy więzienia i wyprowadziwszy ich powiedział:


Zobacz rozdział