Dz 5,29

PROLOG
Sanhedryn przeciw Apostołom
5 29 «Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi - odpowiedział Piotr i Apostołowie.


Zobacz rozdział