Dz 5,33

PROLOG
Wystąpienie Gamaliela
5 33 Gdy to usłyszeli, wpadli w gniew i chcieli ich zabić.


Zobacz rozdział