Dz 7,59

POCZĄTKI DZIAŁALNOŚCI MISYJNEJ KOŚCIOŁA
Męczeństwo św. Szczepana
7 59 Tak kamienowali Szczepana, który modlił się: «Panie Jezu, przyjmij ducha mego!»