Dz 8,17

POCZĄTKI DZIAŁALNOŚCI MISYJNEJ KOŚCIOŁA
Apostołowie Piotr i Jan w Samarii
8 17 Wtedy więc wkładali [Apostołowie] na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego.


Zobacz rozdział