Dz 8,27

POCZĄTKI DZIAŁALNOŚCI MISYJNEJ KOŚCIOŁA
Filip nawraca dworzanina etiopskiego
8 27 A on poszedł. Właśnie wtedy przybył do Jerozolimy oddać pokłon Bogu Etiop, dworski urzędnik królowej etiopskiej, Kandaki*, zarządzający całym jej skarbcem,


Przypisy

8,27 - Stały tytuł królowych Etiopii, podobnie jak "faraon" był tytułem królów Egiptu.

Zobacz rozdział