Dz 8,5-8

POCZĄTKI DZIAŁALNOŚCI MISYJNEJ KOŚCIOŁA
Działalność Filipa w Samarii
8 5 Filip* przybył do miasta Samarii i głosił im Chrystusa. 6 Tłumy słuchały z uwagą i skupieniem słów Filipa, ponieważ widziały znaki, które czynił. 7 Z wielu bowiem opętanych wychodziły z donośnym krzykiem duchy nieczyste, wielu też sparaliżowanych i chromych zostało uzdrowionych. 8 Wielka radość zapanowała w tym mieście.


Przypisy

8,5 - Jest to jeden z Siedmiu (por. Dz 6,5), różny od apostoła Filipa.

Zobacz rozdział