Dz 8,6

POCZĄTKI DZIAŁALNOŚCI MISYJNEJ KOŚCIOŁA
Działalność Filipa w Samarii
8 6 Tłumy słuchały z uwagą i skupieniem słów Filipa, ponieważ widziały znaki, które czynił.


Zobacz rozdział