Dz 9,11

POCZĄTKI DZIAŁALNOŚCI MISYJNEJ KOŚCIOŁA
Nawrócenie Szawła*
9 11 A Pan do niego: «Idź na ulicę Prostą* i zapytaj w domu Judy o Szawła z Tarsu, bo właśnie się modli».


Przypisy

9,1 - Por. Dz 22,3-21; Dz 26,12-19.
9,11 - Główna ulica Damaszku, przecinająca miasto ze wschodu na zachód.

Zobacz rozdział