Dz 9,15-16

POCZĄTKI DZIAŁALNOŚCI MISYJNEJ KOŚCIOŁA
Nawrócenie Szawła*
9 15 «Idź - odpowiedział mu Pan - bo wybrałem sobie tego człowieka za narzędzie. On zaniesie imię moje do pogan i królów, i do synów Izraela. 16 I pokażę mu, jak wiele będzie musiał wycierpieć dla mego imienia».


Przypisy

9,1 - Por. Dz 22,3-21; Dz 26,12-19.

Zobacz rozdział