Dz 9,18

POCZĄTKI DZIAŁALNOŚCI MISYJNEJ KOŚCIOŁA
Nawrócenie Szawła*
9 18 Natychmiast jakby łuski spadły z jego oczu i odzyskał wzrok, i został ochrzczony.


Przypisy

9,1 - Por. Dz 22,3-21; Dz 26,12-19.

Zobacz rozdział