Dz 9,30

POCZĄTKI DZIAŁALNOŚCI MISYJNEJ KOŚCIOŁA
Pierwsze kroki nawróconego Szawła
9 30 Bracia jednak dowiedzieli się o tym, odprowadzili go do Cezarei i wysłali do Tarsu.


Zobacz rozdział