Dz 9,31

POCZĄTKI DZIAŁALNOŚCI MISYJNEJ KOŚCIOŁA
Pierwsze kroki nawróconego Szawła
9 31 A Kościół cieszył się pokojem w całej Judei, Galilei i Samarii. Rozwijał się i żył bogobojnie, i napełniał się pociechą Ducha Świętego.


Zobacz rozdział