Ef 1,1

Adres
1 1 Paweł, z woli Bożej apostoł Chrystusa Jezusa - do świętych, którzy są <w Efezie>, i do wiernych w Chrystusie Jezusie:


Najbliższe powiązane czytania

Zobacz rozdział