Ef 1,21

MISTERIUM CHRYSTUSA W KOŚCIELE
Dziękczynienie i modlitwa o znajomość Chrystusa jako Głowy
1 21 ponad wszelką Zwierzchnością i Władzą, i Mocą, i Panowaniem*, i ponad wszelkim innym imieniem wzywanym nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym.


Przypisy

1,21 - Nazwy te (por. Kol 1,16) oznaczały wówczas różne rodzaje istot duchowych. U św. Pawła mogą one oznaczać również złe duchy: Kol 2,15.

Zobacz rozdział