Ef 2,10

MISTERIUM CHRYSTUSA W KOŚCIELE
Powołanie grzesznej ludzkości do życia w Chrystusie
2 10 Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie dla dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili.


Zobacz rozdział