Ef 2,11

MISTERIUM CHRYSTUSA W KOŚCIELE
Zjednoczenie pogan i Żydów w Bożą świątynię
2 11 Dlatego pamiętajcie, że niegdyś wy - poganie co do ciała, zwani "nieobrzezaniem" przez tych, którzy zowią się "obrzezaniem" od znaku dokonanego ręką na ciele -


Zobacz rozdział