Ef 2,15

MISTERIUM CHRYSTUSA W KOŚCIELE
Zjednoczenie pogan i Żydów w Bożą świątynię
2 15 pozbawił On mocy Prawo przykazań, wyrażone w zarządzeniach*, aby z dwóch [rodzajów ludzi] stworzyć w sobie jednego nowego człowieka, wprowadzając pokój,


Przypisy

2,15 - Tych, które wykluczały pogan od kultu Jahwe. Por. Kol 2,14 itd.

Powiązane utwory

Chrystus, Chrystus to nadzieja Gizela Skop - Ef 2,12-18

Exsultate Deo; Śpiewnik Archidiecezji Katowickiej; Droga do Nieba - 1-głosowy

Zobacz rozdział