Ef 2,2

MISTERIUM CHRYSTUSA W KOŚCIELE
Powołanie grzesznej ludzkości do życia w Chrystusie
2 2 w których żyliście niegdyś według doczesnego sposobu tego świata, według sposobu Władcy mocarstwa powietrza*, to jest ducha, który działa teraz w synach buntu.


Przypisy

2,2 - Starożytność uważała je za sferę działania złych duchów. Por. 2 Kor 4,4.

Zobacz rozdział