Ef 2,6

MISTERIUM CHRYSTUSA W KOŚCIELE
Powołanie grzesznej ludzkości do życia w Chrystusie
2 6 Razem też wskrzesił i razem posadził na wyżynach niebieskich* - w Chrystusie Jezusie,


Przypisy

2,6 - Zob. przypis do Ef 1,3.

Zobacz rozdział