Ef 3,10

MISTERIUM CHRYSTUSA W KOŚCIELE
Apostoł Paweł głosicielem misterium Chrystusa wśród pogan
3 10 Przez to teraz wieloraka w przejawach mądrość Boga poprzez Kościół stanie się jawna Zwierzchnościom i Władzom na wyżynach niebieskich* -


Przypisy

3,10 - Zob. Ef 1,3.21; Ef 2,6.

Zobacz rozdział