Ef 3,19

MISTERIUM CHRYSTUSA W KOŚCIELE
O zjednoczenie wiernych z Chrystusem
3 19 i poznać miłość Chrystusa, przewyższającą wszelką wiedzę, abyście zostali napełnieni całą Pełnią Bożą*.


Przypisy

3,19 - Jest nią tutaj osiągnięte - poprzez także już bogiem "napełniony" kosmos - nieskończone życie Boga.

Zobacz rozdział