Ef 4,10

O ŻYCIE ZGODNE Z POWOŁANIEM
Rozmaitość darów Chrystusowych w jednym Ciele
4 10 Ten, który zstąpił, jest i Tym, który wstąpił ponad wszystkie niebiosa, aby wszystko napełnić*.


Przypisy

4,10 - "Napełnić" - potęgą Króla i łaską Odkupiciela.

Zobacz rozdział