Ef 4,32

O ŻYCIE ZGODNE Z POWOŁANIEM
Zamiast wad - cnoty
4 32 Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni! Przebaczajcie sobie, tak jak i Bóg nam przebaczył w Chrystusie.


Zobacz rozdział