Ef 4,8

O ŻYCIE ZGODNE Z POWOŁANIEM
Rozmaitość darów Chrystusowych w jednym Ciele
4 8 Dlatego mówi Pismo: Wstąpiwszy do góry wziął do niewoli jeńców, rozdał ludziom dary*.


Przypisy

4,8 - Ps 68[67],19 z zamianą "wziął" na "rozdał", zapewne pod wpływem tradycji judaistycznych, które tak czytały lub tłumaczyły ten tekst.

Najbliższe powiązane czytania

Zobacz rozdział