Ef 5,23

O ŻYCIE ZGODNE Z POWOŁANIEM
Zasady życia domowego - wielki wzór dla mężów i żon
5 23 bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus - Głową Kościoła: On - Zbawca Ciała.


Zobacz rozdział