Ef 5,23.30

O ŻYCIE ZGODNE Z POWOŁANIEM
Zasady życia domowego - wielki wzór dla mężów i żon
5 23 bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus - Głową Kościoła: On - Zbawca Ciała. 30 bo jesteśmy członkami Jego Ciała.


Zobacz rozdział