Ef 5,30

O ŻYCIE ZGODNE Z POWOŁANIEM
Zasady życia domowego - wielki wzór dla mężów i żon
5 30 bo jesteśmy członkami Jego Ciała.


Zobacz rozdział