Ef 6,14.17

O ŻYCIE ZGODNE Z POWOŁANIEM
Zachęta do walki duchowej
6 14 Stańcie więc [do walki] przepasawszy biodra wasze prawdą i oblókłszy pancerz, którym jest sprawiedliwość*, 17 Weźcie też hełm zbawienia i miecz Ducha, to jest słowo Boże* -


Przypisy

6,14 - Iz 11,5; Iz 59,17; Mdr 5,18.
6,17 - Iz 11,4; Iz 49,2; Iz 59,17; por. Oz 6,5.

Zobacz rozdział