Ef 3,1

MISTERIUM CHRYSTUSA W KOŚCIELE
Apostoł Paweł głosicielem misterium Chrystusa wśród pogan
3 1 Dlatego ja, Paweł, więzień Chrystusa Jezusa dla was, pogan...*


Przypisy

3,1 - Zdanie niedokończone, które podejmuje wiersz 14.

Zobacz rozdział