Ef 3,11

MISTERIUM CHRYSTUSA W KOŚCIELE
Apostoł Paweł głosicielem misterium Chrystusa wśród pogan
3 11 zgodnie z planem wieków, jaki powziął [Bóg] w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.


Zobacz rozdział