Ef 3,4-5

MISTERIUM CHRYSTUSA W KOŚCIELE
Apostoł Paweł głosicielem misterium Chrystusa wśród pogan
3 4 Dlatego czytając [te słowa] możecie się przekonać o moim zrozumieniu tajemnicy Chrystusa. 5 Nie była ona oznajmiona synom ludzkim w poprzednich pokoleniach, tak jak teraz została objawiona przez Ducha świętym Jego apostołom i prorokom,


Zobacz rozdział