Ef 6,17

O ŻYCIE ZGODNE Z POWOŁANIEM
Zachęta do walki duchowej
6 17 Weźcie też hełm zbawienia i miecz Ducha, to jest słowo Boże* -


Przypisy

6,17 - Iz 11,4; Iz 49,2; Iz 59,17; por. Oz 6,5.

Zobacz rozdział