Est 2,23

Estera - królową
2 23 Tak została wyśledzona sprawa i odkryta, i powieszono obu na drzewie, i zapisano to w księdze kronik w obecności króla.


Zobacz rozdział