Est 4,9

W trosce o zażegnanie niebezpieczeństwa
4 9 A Hatak odszedł i powiedział Esterze słowa Mardocheusza*.


Przypisy

4,9 - VL dodaje po Est 4,9: "[I stało się], gdy królowa Estera przeczytała list brata swego, rozdarła szaty swoje, wybuchnęła głośnym i wielkim krzykiem i jęczała z bólu. I zmieniła się od wielkiego płaczu, ciało jej wyniszczyło się i fizycznie osłabła".

Zobacz rozdział