Est 6,3

Pierwszy zawód Hamana i wywyższenie Mardocheusza
6 3 I rzekł król: «Co uczyniono, aby uczcić i wsławić za to Mardocheusza?» I odpowiedzieli królowi dworzanie, którzy mu usługiwali: «Nie uczyniono dla niego zupełnie nic»*.


Przypisy

6,3 - W zestawieniu z Prolog Est 1q; Est 2,23 może to oznaczać tyle, że nagroda nie zasługiwała na zamieszczenie o niej wzmianki w kronikach.

Zobacz rozdział