Est 1,12

Prolog: Sen i spisek
1 12 Ale królowa Waszti odmówiła przyjścia na rozkaz króla, który eunuchowie otrzymali. Król się rozgniewał, i gniew w nim zapłonął.


Zobacz rozdział