Est 1,13

Prolog: Sen i spisek
1 13 I rzekł król do mędrców znających prawo*, <bo tak sprawy króla [rozważano] wobec znających prawo i sąd>,


Przypisy

1,13 - Popr. wg LXX; hebr.: "czasy".

Zobacz rozdział